Obraz Przejrzysty
Obraz Przejrzysty
Polska

Polska - Zrównoważony rozwój - Certyfikowana JakośćRozwój uprzemysłowienia na świecie powoduje występowanie licznych zagrożeń, w związku z czym jego planowanie oraz procesy zarządzania muszą być zintegrowane z polityką ochrony środowiska, jakości i bezpieczeństwa. Zagadnienia te powinny być uwzględniane przy podejmowaniu decyzji strategicznych oraz określaniu  rozwiązań ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Aby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom Spółka MAXAM Polska wdrożyła:
  • w roku 2004 Zintegrowany System Zarządzania, wg norm: PN–EN ISO 9001:2009, PN–EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004,
  • w roku 2012 Korporacyjny System Zarządzania BHP, wg normy BS OHSAS 18001:2007.
Celem Spółki MAXAM Polska jest dostarczenie Klientom wyrobów i usług o najwyższym poziomie jakości, wykluczenia negatywnego oddziaływania działalności na środowisko, racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, paliw, energii i wody, zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz stałą poprawę warunków pracy. Realizacja tego zamierzenia odbywa się poprzez wyznaczenie kierunków działań pro-jakościowych, pro-środowiskowych oraz zmierzających do zagwarantowania bezpiecznych warunków pracy, zamieszczonych w Korporacyjnej Polityce Jakości, Korporacyjnej Polityce Środowiska i Korporacyjnej Polityce Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 
Na potwierdzenie działań prowadzonych zgodnie z systemami opartymi na normach: PN–EN ISO 9001:2009, PN–EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007,  Spółka MAXAM Polska uzyskała certyfikaty potwierdzające spełnienie tych wymagań w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi oraz wykonawstwa usług wiertniczo-strzałowych w górnictwie.Ostatnia aktualizacja 2019.08.08
 MAXAMCorp Holding, S.L. © 2019    Follow us on Twitter   Follow us on Facebook   Follow us on LinkedIn  Follow us on Youtube                        
Kontakt   |   Mapa strony   |   Nota Prawna