Diapositiv
Diapositiv
DENEX
Demilitarisering, Ammunitionsrydning (EOD) og Destruktion af Ammunition, Sprængstoffer og Pyroteknik

DENEX - Services - Demilitarisering, Ammunitionsrydning (EOD) og Destruktion af Ammunition, Sprængstoffer og Pyroteknik

DENEX er førende inden for området for demilitarisering takket være sine erfaringer, kapacitet og processer, som er baseret på genvinding og genanvendelse af materialer (Recycling).

Nogle Eksplosivstoffer kan genanvendes, enten direkte eller ved en regenerering, i så forskellige brancher som minedrift, infrastruktur eller nedrivningsarbejde.

Derved opnås en klar fordel for samfundet idet miljøpåvirkningen herved reduceres. DENEX har over 30 års erfaring inden for rydning og dekontaminering af områder, hvor der har foregået krigshandlinger eller er udlagt miner.

DENEX har ryddet mere end 5 mio. m2 og tilintetgjort over 3.000 stykker ikke-eksploderet ammunition, som er blevet neutraliseret for såvel de væbnede styrker som for private firmaer.


Sidste opdatering 2019.09.17
 MAXAMCorp Holding, S.L. © 2015    Follow us on Twitter   Follow us on Facebook   Follow us  on Google+  Follow us on LinkedIn  Follow us on Youtube                        
Kontakt   |   Webkort   |   Lovmæssig meddelelse