Diapositiv
Diapositiv
DENEX
Bortskaffelse, neutralisering og genanvendelse af pyroteknik (signalblus, airbags og andre pyrotekniske midler)

DENEX - Services - Demilitarisering, Ammunitionsrydning (EOD) og Destruktion af Ammunition, Sprængstoffer og Pyroteknik - Bortskaffelse, neutralisering og genanvendelse af pyroteknik (signalblus, airbags og andre pyrotekniske midler)

DENEX tilbyder en samlet løsningsmodel til destruktion og bortskaffelse af pyroteknik. Hertil benyttes en kombination af egen teknologi, godkendte installationer og medarbejdere med ekspertviden.

DENEX råder over viden, udstyr og kapacitet til løsning af opgaver indenfor destruktion, bortskaffelse eller genanvendelse af alle kategorier af pyroteknik, herunder airbags, maritime nødblus/raketter og fyrværkeri som findes på markedet. Opgaverne løses i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hele processen er beskrevet med henblik på at dokumentere sporbarhed. Bortskaffelsen/genanvendelsen dokumenteres med et certifikat når opgaven er udført.

Forældet eller udfaset pyroteknik skal destrueres eller bortskaffes i hertil godkendte installationer, som er konstrueret med henblik på optimal personsikkerhed og minimal miljøpåvirkning.

DENEX tilbyder også en service med indsamling af pyroteknik under overholdelse af gældende lovgivning for transport af farligt gods.
Sidste opdatering 2019.09.19
 MAXAMCorp Holding, S.L. © 2015    Follow us on Twitter   Follow us on Facebook   Follow us  on Google+  Follow us on LinkedIn  Follow us on Youtube                        
Kontakt   |   Webkort   |   Lovmæssig meddelelse