Diapositiv
Diapositiv
DENEX
Bortskaffelse og genanvendelse (Recycling) af ammunition og sprængstoffer

DENEX - Services - Demilitarisering, Ammunitionsrydning (EOD) og Destruktion af Ammunition, Sprængstoffer og Pyroteknik - Bortskaffelse og genanvendelse (Recycling) af ammunition og sprængstoffer

DENEX er ledende inden for bortskaffelse og genanvendelse (Recycling) af ammunition og sprængstoffer, som er udfaset eller i overskud.

DENEX har indtaget denne førerposition på baggrund af erfaring, knowhow, teknologi og egne processer. Bl.a. kan ammunition og sprængstoffer, som stammer fra demilitarisering efter forarbejdning anvendes på det civile område.

Disse arbejdsopgaver er udviklet af eksperter, som har baseret deres procedurer og processer på sikkerhed, miljøbeskyttelse og på de kvalitetsstandarder, som de internationale regler foreskriver.

DENEX råder desuden over mobile anlæg, som kan tilpasses den konkrete destruktionsopgave. Med dette koncept reduceres omkostningerne til logistik maksimalt.

DENEX efterlever man fuldt ud filosofien bag de 3 G´er: genvinding, genbrug og genanvendelse af over 90% af materialerne og over 99% af sprængstofferne. Genvundne sprængstoffer kan anvendes som civile sprængstoffer, der bruges inden for infrastruktur, nedrivningsarbejder eller minedrift.


Sidste opdatering 2019.09.17
 MAXAMCorp Holding, S.L. © 2015    Follow us on Twitter   Follow us on Facebook   Follow us  on Google+  Follow us on LinkedIn  Follow us on Youtube                        
Kontakt   |   Webkort   |   Lovmæssig meddelelse