Diapositiv
Diapositiv
DENEX
Demilitarization. EOD and ammunition, explosives, and pyrotechnic Disposal & Recovery - EOD and soil remediation

DENEX - Services - Demilitarisering, Ammunitionsrydning (EOD) og Destruktion af Ammunition, Sprængstoffer og Pyroteknik - Demilitarization. EOD and ammunition, explosives, and pyrotechnic Disposal & Recovery - EOD and soil remediation

DENEX udfører minerydning og neutralisering af ammunition og eksplosivstoffer, der er henligger i naturen efter krige.

Mange års erfaringer fra talrige projekter foretaget for forsvarsministerier i mange forskellige lande samt for civile firmaer inden for infrastruktur vidner om den kapacitet, som DENEX er i besiddelse af inden for dette aktivitetsområde.

DENEX gennemfører ligeledes rydningsopgaver i forurenede områder, hvor efterladt og ueksploderet ammunition demilitariseres “in situ”.

Personalet, der udfører disse arbejdsopgaver, har en lang international erfaring og er uddannet til ammunitionsrydning i henhold til STANAG 2389. De fremgangsmåder, der benyttes, er således baseret på internationale standarder, som er gennemtestet med tilfredsstillende resultater i forbindelse med forskellige programmer.

Til EXPAL´s installationer hører et øvelsesminefelt og øvelses- ”efterkonfliktområde”. Her afprøves og kontrolleres effektiviteten af processer og udstyr. På disse installationer uddannes DENEX 
personale, ligesom de anvendes til at uddanne eksternt personale i samarbejde med diverse nationale og internationale samarbejdspartnere.


Sidste opdatering 2019.09.19
 MAXAMCorp Holding, S.L. © 2015    Follow us on Twitter   Follow us on Facebook   Follow us  on Google+  Follow us on LinkedIn  Follow us on Youtube                        
Kontakt   |   Webkort   |   Lovmæssig meddelelse