Diapositiv
Diapositiv
DENEX
Vedligeholdelse af Flysystemer

DENEX - Services - Maintenance and Integrated Logistics Support (ILS) - Vedligeholdelse af Flysystemer

På baggrund af sin erfaring og kendskab til integrerede systemer tilbyder DENEX vedligeholdelse af flysystemer.

DENEX arbejder tæt sammen med sine kunder og stiller eksperter og de nødvendige midler til rådighed, for at kunne tilbyde specifikke løsninger, alt efter kundernes behov.

Der foretages periodisk vedligeholdelse, herunder eftersyn, udskiftninger og ændringer som kræves for at holde systemerne i perfekt stand. Herved sikres det, at systemerne altid er klar til brug og i sikkerhedsmæssig optimal stand.

DENEX kan udføre opgaver indenfor de fire vedligeholdelses-niveauer, herunder det mest omfattende af disse, som indbefatter adskillelse og gennemgang af hele udstyret, en såkaldt “overhaul”.

I forbindelse med opgaver på disse niveauer foretages følgende arbejde:
  • Opdatering af affyringssystemer.
  • Forebyggende vedligeholdelse af systemer og subsystemer for affyringssystemer og pyloner.
  • Forebyggende vedligeholdelse af elektroniske og mekaniske undersystemer til konventionelle våbensystemer.
  • Vedligeholdelse af våben og hjælpesystemer, som for eksempel brændstofstanke.

På baggrund af den store viden, arbejdsmetoder, udstyr og teknologi, samt ikke mindst en grundig analyse af kundens krav, er DENEX Ingeniørafdeling fundamentet for definitionen og planlægningen af vedligeholdelsesaktiviteterne.

DENEX tilbyder løbende vedligeholdelse på kundens egne installationer, hvilket ofte er den mest økonomiske løsning, samtidig med at kunden stadig har rådighed over systemerne, idet hverken personale eller udstyr skal flyttes.

Der tilbydes kort sagt et skræddersyet stykke arbejde, hvor slutresultatet er udstyr, der er på niveau med nyt udstyr, både hvad angår operationel brug og levetid.


Sidste opdatering 2019.09.19
 MAXAMCorp Holding, S.L. © 2015    Follow us on Twitter   Follow us on Facebook   Follow us  on Google+  Follow us on LinkedIn  Follow us on Youtube                        
Kontakt   |   Webkort   |   Lovmæssig meddelelse