Diapositiv
Diapositiv
DENEX
Vedligeholdelse af Køretøjer og Integreret Logistisk støtte (ILS)

DENEX - Services - Maintenance and Integrated Logistics Support (ILS) - Vedligeholdelse af Køretøjer og Integreret Logistisk støtte (ILS)

DENEX tilbyder vedligeholdelse og modernisering af pansrede køretøjer samt Integreret Logistisk Støtte (ILS).

DENEX råder over den nødvendige ekspertise og teknologi til vedligeholdelse af pansrede køretøjer samt den nødvendige ekspertise, teknologi og udstyr til at tilbyde logistisk støtte og dermed imødekomme nuværende og fremtidige logistiske behov.

DENEXtilbyder omfattende programmer for integreret logistisk støtte (ILS), som indeholder alle opgaver vedrørende træning, reparation og vedligehold.

Programmerne indeholder desuden en koordinerende indsats vedrørende forebyggende og udbedrende vedligeholdelse samt sikring af distributionen af reservedele og værktøjer m.m. Hermed opnås mest mulig operativ drift tid i løbet af udstyrets levetid.

DENEX råder over eksperter med stor teknisk viden og mange års erfaringer. Desuden råder DENEX over installationer, som udelukkende anvendes til dette formål, og som er udstyret med avancerede systemer og teknologi. 

Sidste opdatering 2019.09.19
 MAXAMCorp Holding, S.L. © 2015    Follow us on Twitter   Follow us on Facebook   Follow us  on Google+  Follow us on LinkedIn  Follow us on Youtube                        
Kontakt   |   Webkort   |   Lovmæssig meddelelse